Monday, March 3, 2014

HOA TUYẾT

                        

                     Nhớ màu hoa TUYẾT trắng tinh
                   Nhẹ baY theo gió gợi tình mến quê
                       Nhớ màu hoa phượng hè Về
                   Đỏ như màu máu của tim chúng mình
                       Hoa nào cũng đẹp cũng Xinh
                   Nhưng màu hoa TUYẾT thắm tình  tha hương
                       Dù cho ở tận muôn phương
                   Bảng trường HOÀNG DIỆU cuối đường đợi mong
                               
                              trịnh quang chiếu kính bút

 một loài hoa không có ở VIỆT NAM
 mà mùa nầY ở CANADA  nhiều quá ngẩu hứng làm mấY câu thơ
Hiệu ứng tuyết rơi