Saturday, November 17, 2012

ÔNG MẶT TRỜI
Xa tít tận trời cao
Lòng ông thênh thang quá
Soi rọi khắp thế nhân
Thế gian không ngỏ lời
Cám ơn ông cho điện
Miễn phí xài nghìn năm
Khi ông trời khuất bóng
Bắt thế nhân trả tiền
Công bằng cho thế thái,


Thần mặt trăng nhỏ bé
Ánh trăng đẹp trong thơ
Sáng cho cặp tình nhân
Nhưng tâm ông thì dễ
Ngước nhìn thấy tâm cang
Mong tâm ông to lớn
Như ông mặt trời kia
Chuyện thế gian trăm mối
Bỏ vào thân thiệt thòi
Hãy mở lòng đón nhận
Chuyện vui tươi ở đời
Lòng sẽ thấy nhẹ tênh
Rọi thế gian mong đợi.

Snowynguyen Nov 2012


Hiệu ứng tuyết rơi