Thursday, November 15, 2012

NẾUNếu là con thuyền ra khơi
Mong sóng khoan vỗ mạng thuyền
Nếu là cơn gió mùa thu
Mong đừng làm rụng lá vàng
Nếu là cơn gió thoáng qua
Mong quét hết nỗi ưu phiền
Nếu là hoa đỏ mùa hè
Mong người vô tư trầm ngắm
Nếu là học trò ngây ngô
Mong cổng trường không khép lại
Nếu là đủa thần tiên kia
Mong mở cửa khép kín lòng.

Snowynguyen Nov 2012
Hiệu ứng tuyết rơi