Friday, December 2, 2011

SƯƠNG MÙA THUSƯƠNG MÙA THU

Phủ trắng không gian
Ánh đèn leo lét dưới màng sương đêm
Không gian ấm lại
Khi ẩn mình dưới màng sương
Lá đẹp khi mùa thu đến
Người ngấm nhìn rồi săn lấy ảnh
Gió vô tình, làm nó chẳng giữ được mình
Chuyển màu rồi rơi rụng khắp nơi
Người vô tình dẫm lên
Những chiếc lá thu rơi
Sương trắng phủ khắp nơi
Làm không gian sẫm tối
Cuộc sống hòa vào không gian
Người vẫn vô tình theo nhịp sống
Chiếc lá kia hay sương mùa thu
Chỉ thoáng qua phút chốc
Lá rơi rụng bị dẫm nát vô tình
Chỉ để lại nhành cây khô trụi lá.
Snowynguyen

Hiệu ứng tuyết rơi