Tuesday, June 28, 2011

THƠ MƠ VỀ MẸ

Đêm nằm thấy mẹ cười vui
Giật mình thức giấc mẹ chẳng kề bên
Mơ ngày tay con nắm lấy mẹ
Thủ thỉ mẹ rằng ‘ con nhớ mẹ luôn’
Một bông hồng càng xinh trên áo em
Thương cảm cho ai bông trắng phải cài
Nụ cười em chợt tắt
Nước mắt em rơi chắc mẹ buồn
Nơi ấy mẹ chẳng an tâm cho con trẻ
Đời lắm chông gai lắm bụi trần
Can đảm lên em khi đời vắng mẹ
Mẹ sẽ an lòng khi con trẻ vượt qua
Khó khăn cuộc đời con sẽ trải
Cám ơn trời khi mẹ ở bên con. 
Snowynguyen 2011
Hiệu ứng tuyết rơi