Tuesday, November 3, 2015

CHƠN TÂMNó từ suy nghĩ cao thượng, bao dung và vị tha, muốn hướng mọi sự việc từ phàm trần và đưa nó đến chơn tâm cho nhẹ nhàng thanh thãn, điều này không phải dễ, ví như bay lên tận chín tầng mây không được chấp cánh, điêu luyện.

Phàm trần ai cũng mang trong mình sự cân nhắc cho mọi việc, làm gì cũng nghĩ tại sao phải làm?! Liệu nó mang lợi ích cho mình chăng? Sợ rồi làm mà chẳng được gì như công dã tràng mà dân gian thường nói

Công em bắt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn cò dò cò bay?!

Như chim mang gánh nặng ngàn vàng bay qua biển khổ đời thường rồi rơi vào đấy, đó là sự trần tục mọi việc cưu mang, mang trong mình sự nặng trược thế gian, nhiều khổ lụy tình tiền duyên nghiệp. Biển khổ nặng nhất là tình khó qua, tiền cho ta sự tham muốn thống trị mọi thứ. Nếu không có nó ta sẽ khổ hay ta phải mang nó ra đối chọi xung quanh mình, để được gì chăng?!

Chung qui con người vướng phải phàm tâm, sự khó khăn xung quanh từ ta mà ra, sự buồn phiền cũng thế, cố gắng vượt qua mọi thứ, hãy cho nó vào chơn tâm, vào sự thanh nhẹ quảng đại bao dung, nó giúp ta nhẹ nhàng hơn, ta phải học những bài học khó nhất mà trường đời cho ta, trở về thanh tịnh với chính ta, chắc chắn ta sẽ nhận ra chân tướng của nó rõ ràng hơn. Hướng về chính mình đó là thượng đế trong tâm ta, tình yêu bao dung quảng đại nó sẵn có từ khi ta mới chào đời.

Khi ấy chơn tâm ta nhẹ nhàng làm việc gì cũng nhẹ nhàng, khi ấy

Công em bắt tép nuôi cò

Cò ăn cò lớn cò lên thiên đàng

Ta thấy vui hơn không vướng bận không rúc mắc nào trong tâm, khi ta bỏ công vào điều gì đó, vì điều đó có ích cho ít nhất một người, nó làm cho vạn sinh linh trong ta vui theo, cho cuộc sống tinh thần ta khoan khoái an lạc, có gì mua được chăng?!

Snowynguyen Automne 2015
Hiệu ứng tuyết rơi